PDF
Print
E-mail

 

 


Për ne,

Përmbarues Katerina Kokina është përmbaruesja më e re në Republikën e Maqedonisë.
Është e lindur në Shkup në vitin 1982.
Ka diplomuar në fakultetin e drejtësisë në Univerzitetin “Sh. Qiril dhe Metodi” në vitin 2005.
Prej 2005 deri 2011 punoi në zyrë të avokatëve. Në 2007 dha provimin e jurisprudencës, dhe në 2010 provimin për përmbarues.

Zyrja e përmbarues Katerina Kokina punon prej 28.11.2011.